«Προσευχή στόν Ἅγιο Ἰούδα τό Θαδδαῖο» 7 φορές ημερησίως για 9 ημέρες:

 

«Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού, η Ορθοδοξία, σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείτε ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Προσευχήσου για μένα. Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η. Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή και γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας. Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας Τριάδος, σ’ όλες μου τις ανάγκες, δοκιμασίες, και βάσανα – (.....το αίτημα του πιστού Χριστιαννού) – και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Υπόσχομαι, ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου, και μ’ ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα, Αμην. Είθε το όνομα της Αγίας Τριάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ’ όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, στους αιώνες των αιώνων, Αμην. Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτεινά, Αμην. ‘Αγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας, Αμην. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος. Σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες, Αμην.

Πάτερ Ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνευματος νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν

Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών, Αμην».

 

 

Στην ενότητα αυτή θα φιλοξενούνται ανακοινώσεις σχετικά με το εκκλησάκι του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου στην Κερατέα Αττικής.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 6948891561 ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ Ο ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ.

Για όσους δεν γνωρίζουν την τοποθεσία του παραθέτουμε δύο αεροφωτογραφίες και το goggle earth kmz. Το εκκλησάκι είναι περίπου 100 μέτρα ανατολικά της λεωφόρου Λαυρίου στο ύψος του Κοκοφοίνικα στο 8ο χλμ. Λεωφόρου Κερατέας - Λαυρίου, Λαύριο, 19500, ΑΤΤΙΚΗΣ. ‘Αν έρχεστε από Αθήνα αμέσως μετά το κατάστημα με φοίνικες.. «Κοκοφοίνικα» στρίψτε δεξιά στον χωματόδρομο που περνάει κάτω από την λεωφόρο και σας βγάζει στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου (προς Αθήνα). Προσοχή είναι χωματόδρομος. Αμέσως μόλις βγείτε στο ρεύμα προς Αθήνα στα 50 μέτρα υπάρχει ταμπέλα για την έξοδο  που οδηγεί στο εκκλησάκι (κίτρινο βελάκι).

Η Ιωάννα Νομικού και ο σύζυγός της Στέφανος θα σας δώσουν διευκρινήσεις αν χρειάζεστε: 6948891561. Παρακαλούν όμως να μελετήσετε πρώτα τους χάρτες για να είναι πιο γρήγορη η συνομιλία.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο athens@agiosioudas.orgφωτογραφια νο 1
φωτογραφια νο 2
google earth kmz

 

Ο Αγιος Ιούδας ητο εις εκ των δώδεκα Αποστόλων, και μεν τω κατα Λουκάν Ευαγγέλλιω (κεφ. ς΄΄16) ομοίως και εν ταις Πράξεσι (κεγ. ᨴ13) ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, δηλαδή αδελφός Ιακώβου, του αδελφοθέου, εν δε τω κατα Ματθαίον Ευαγγελίω ονομάζετι και Θαδδαίος ή Λεβαίος (κεφ.ι΄3), ο οποιος έγραψε και την Καθολικήν επιστολήν, την φωτιστικήν εις πάντας τους πιστεύοντας Χριστιανούς. Ήτο δε αυτάδελφος του Κυρίου, καθότι ητο υιος του Μνήστορος Ιωσήφ, κατά τον θείον Επιφάνιον (Αιρεσ. οη΄) και υπηρέτης του φρικτού Μυστηρίου υπέρ λόγον ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.

Ούτος λοιπόν πεμφθείς εις τον κόσμον παρ' αυτού του Χριστού, ως αδελφός αυτού και μυσταγωγός και ως άνθραξ πυρωθείς ταις αυτού λαμπρότησι, πασαν πλάνην εσκοτισμένους εφώτισε, διοτι ούτος έλκων τον ζυγόν του Σωτήρος και την αύλακα τεμνων και σπείρων τον σπόρον της ευσέβειας εις την Οικουμένην, πολυν εποίησε καρπόν και πολλούς τη αληθινή πίστει στηρίξας, έπεισε τούτους να χλευάζοσι και να περιγελώσι τα των Ελλήνων είδωλα. Επειδή, οι λατρεύοντες τους ψευδόνυμους θεούς, δεν ηδύναντο να ιατρεύσωσι τας ανιάτους ασθενείας, δια τούτο κατέφευγον εις τον Αγιον τούτον Απόστολον, και ούτως ελάβανον διπλήν ιατρειά, σώματος και ψυχής διότι η ιατρεία των του σώματος ασθενειών, οδηγός εγίνετο εις τους απίστους προς την πίστην του Χριστού.

Πριν απο την κλήση του απο τον Κύριο, ώστε να συναριθμιθή μεταξύ των 12 μαθητών Του , προσήλθε στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη και ζήτησε να βαπτισθεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή , όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι και να μάθουν για τον Μεσσία.

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την Ανάληψη του Ιησού Χριστού και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος έλαβε δύναμην και σοφίαν και κήρυξε το Ευαγγέλιον της σωτηρίας αρχικά στην Μεσοποταμίαν, εν συνεχεία στη Παρθίαν, την Αρμενίαν και τέλος στην Συρίαν και κυρίως στην Έδεσσαν, ενώ έφθασε το κήριγμα του, εως την Βηρυττόν και την πόλιν της Φοινίκης.

Αμέτρητα είναι τα θαύματα του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θεαδέλφου κατά την επίγειον βιοτήν του. Χαρακτηριστικό παραμένει το Θαύμα της ιάσεως του ηγεμόνα της Συρίας Αυγάρου ο οποίος ασθενήσας βαρειάν απο την νόσον της λέπρας τον εθεράπευσε πλήρως. Ο ηγεμόνας αναγνωρίζοντας την πίστη που δίδασκε ο Απόστολος Ιούδας στον Ιησού Χριστόν επηρέασε πλήθος εκ του λαού του, οι οποίοι καθημερινά εβαπτίζοντο κατά συρροήν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Περατώσας το θείον έργον του ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος επορεύθη στη πόλιν Αραρά και εκεί, κρεμασθείς υπό των απίστων και δια δεκαεννέα βελών πληχθείς, παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας Του Θεού, και έλαβε παρ' Αυτού τον του Μαρτυρίου αμάραντον στέφανον.

Βιβλιογραφια

1) Βασιλικής Βασιλοπούλου "Οι δώδεκα Απόστολοι" των εκδόσεων "Αποκάλυψης"

2) Ο Μέγας Συναξαριστής της Οθοδόξου Εκκλησίας (Εκδοσις 5η), Αθήναι 1982

3)Καινή Διαθήκη, Ι. Κολιτσαρά, Αθήναι 2001 (Εκδοσις 27η)

4) πoνημα Ιατρού Ευάγγελου Κοτσιομήτη